HOME » Realizacje » Namioty stałociśnieniowe Agroconsult

Namioty stałociśnieniowe Agroconsult – realizacja

Namioty Stałociśnieniowe AGROCONSULT wykonane zostały z najwyższą dbałością o szczegóły. Wytyczne projektu zakładały że namiot będzie eksponowany w trudnych warunkach pogodowych, bez dostępu do prądu. Namiot dzięki wzmocnionej powłoce oraz specyficznej metodzie szycia, zapewnia solidne schronienie dla uczestników eventu nawet podczas ulewnego deszczu.

Podczas długotrwałej ekspozycji na ostrym słońcu, powietrze wewnątrz namiotu ulega rozprężeniu. Z myślą o wygodzie użytkowania, namioty stałociśnieniowe ARIO wyposażone zostały w dwa specjalne zawory bezpieczeństwa, które samoczynnie odprowadzają nadmiar powietrza z wnętrza powłoki konstrukcji. Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniom namiotu na wskutek gwałtownego rozprężenia powietrza podgrzewanego przez promienie słoneczne.

Klienci często pytają nas czy powietrze wewnątrz powłoki namiotu może zwiększyć swoją objętość prowadząc do uszkodzenia powłoki nawet w czasie gdy akcja promocyjna jest krótka, kilkugodzinna. Odpowiedź brzmi: tak. Powietrze utrzymywane wewnątrz konstrukcji gazoszczelnej, podgrzewane przez promieniowanie słoneczne może nawet w krótkim czasie gwałtownie zwiększyć swoją temperaturę o ponad 25 stopni, co jest jednoznaczne ze zwiększeniem ciśnienia wewnątrz powłoki namiotu. Nieodpowiednio zaprojektowana konstrukcja namiotu która nie uwzględnia tego zjawiska, może zostać narażona na rozerwanie powłoki oraz wkładu gazoszczelnego.

Wszystkie Namioty stało ciśnieniowe ARIO posiadają zainstalowane zawory bezpieczeństwa które samoczynnie zmniejszają ciśnienie wewnątrz powłoki namiotu gdy zachodzi taka potrzeba.